ΕΨΙΛΟΝ TV
EPSILON TV

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ
OF_CENTRAL GREECE

ΕΨΙΛΟΝ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

PRESS -->LIVE<-- HERE

EPSILON  TV

 

 

 

 

 

Επικοινωνια - Contact

  ΩρΑριο ΕκπομπΗς - Broadcasting Hours

ΕπΙγεια D-TV : 24 Ωρες το 24ωρο

LIVE στο WEB : 05:30 π.μ. Εως 01:30 Π.Μ. της επομΕνης

Terrestrial D-TV : 24 hours a day

Web stream : 05:30 a.m. until 01:30 a.m. of next day
   

Εψιλον ΤηλεOραση - Epsilon TV

Livadeia, 321 00, GR

τηλ. 90 11 400 515

EMAIL  MAIL TO EPSILON TV